Koncepce a studie

pondělí 27. května 2024

Výstupy z GSM analýzy návštěvnosti Posázaví a turistických lokalit

Výstupy z GSM analýzy návštěvnosti Posázaví a turistických lokalit

Na konci roku 2022 a po celý rok 2023 proběhla ve spolupráci SCCR a společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. analýza návštěvnosti Střední Čech v členění po turistických oblastech a také v exponovaných lokalitách. Výsledek najdete nově v aplikaci Power BIna webu SCCR.

 
středa 6. dubna 2011

Databáze výzkumů a analýz agentury CzechTourism

Agentura Czech Tourism spuštila databázi výzkumů z oblasti cestovního ruchu
Agentura CzechTourism spustila databázi 260 výzkumů z oblasti cestovního ruchu. V rámci databáze, která je dostupná na oficiálních stránkách agentury, je umístěno 110 dokumentů, které v minulosti zpracoval CzechTourism, a 150 dalších z produkce Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Do konce letošního června by v ní mělo být k dispozici přes 400 dokumentů. Agentura chce ke spolupráci na vyhodnocování dat získat především studenty oborů zabývajících se cestovním ruchem.
 
středa 7. července 2010

Studie KPMG pro MMR - Přínos cestovního ruchu v České republice

Cestovní ruch přináší českému státu zisk téměř 100 miliard korun ročně
Z každé stokoruny, utracené za služby či produkty cestovního ruchu, je téměř 41 korun odvedeno do státní pokladny. Ročně pak cestovní ruch přinese do státní kasy zisk ve výši 97,5 miliardy korun. Vyplývá to ze studie společnosti KPMG Postavení a význam cestovního ruchu v ČR.
 
pátek 27. listopadu 2009

Modelová studie spolupráce a marketingového využití území - Benešov

Tato studie byla zpracována obecně prospěšnou společností Posázaví o.p.s. pro Středočeský kraj jako podklad pro řešení marketingových nástrojů v oblasti cestovního ruchu, řízení investic a vytváření grantových nebo dotačních nástrojů, jejichž cílem je rozvoj území okolí města Benešov v rámci turistického subregionu Posázaví.
 
úterý 30. června 2009

Marketingová studie řeky Sázavy

Tato studie byla zpracována obecně prospěšnou společností Posázaví o.p.s. pro Středočeský kraj jako podklad pro řešení marketingových nástrojů, řízení investic a vytváření grantových nebo dotačních nástrojů, jejichž cílem je rozvoj krajiny podél řeky Sázavy – Posázaví. Zhotovitel zapojil do přípravy této studie nejširší spektrum partnerů, kteří mají k řece Sázavě nejblíže. Starosty obcí, které nad územím řeky vykonávají správu, podnikatele, kteří v okolí řeky podnikají a kterým řeka přináší obživu, občanská sdružení, která se řekou zaobírají. Výsledkem jejich spolupráce je tento dokument.