Strategie ČR

neděle 13. června 2021

Marketingový plán 2021 - Tvoříme obraz Česka

Marketingový plán vychází z kombinace střednědobé Strategie 2021–2025, určení základních produktových řad a cílových skupin, požadavků krajů a oborových asociací a v neposlední řadě průběžného výzkumu a na něj navázaných flexibilních reakcí na aktuální pandemickou situaci.

 
pátek 14. května 2021

Strategie agentury CzechTourism a destinace Česká republika 2021–2025

Tato Strategie agentury CzechTourism a destinace Česká republika na roky 2021 až 2025 byla vytvořena v souladu s výše zmíněnými cíli agenturou CzechTourism a ve spolupráci se zástupci hlavních partnerů agentury.

 
pátek 2. června 2017

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu ČR 2014–2020

Na roky 2017–2018

Akční plán na roky 2017–2018 reflektuje průběh plnění Akčního plánu na roky 2015 – 2016, vývoj plnění státní politiky cestovního ruchu (podkladem je Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu 2014–2020 za období 2014–2015) i stávající vývoj odvětví cestovního ruchu.

 
úterý 2. června 2015

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014–2020

Na období 2015–2016

Akční plán CR představuje nástroj implementace Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020, který blíže specifikuje a konkrétněji rozpracovává její jednotlivá opatření a aktivity, respektive způsob jejich plnění a to včetně identifikace harmonogramu, realizátorů, výstupů, indikátorů a zdrojů financování.

 
středa 27. března 2013

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014–2020

Dne 27. března 2013 usnesením č. 220 vláda schválila novou Koncepci státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020 (dále jen Koncepce). Koncepce představuje základní strategický střednědobý dokument v oblasti cestovního ruchu pro nadcházející období 2014 – 2020. Jejím hlavním cílem je zvyšovat konkurenceschopnost celého odvětví cestovního ruchu na národní i regionální úrovni, udržení jeho ekonomické výkonnosti i jeho pozitivních dopadů na socio-kulturní a environmentální rozvoj České republiky.

 
Navigace |« « aktuální strana 1 2 » »|