3K platforma

neděle 28. ledna 2024

Jednání koordinační skupiny (3K platforma) turistické oblasti Posázaví - 16. 1. 2024

Jednání koordinační skupiny (3K platforma) turistické oblasti Posázaví - 16. 1. 2024

Na programu jednání byla prezentace výsledků kampaní a tisků v roce 2023, nový vizuál webových stránekse zaměřením se na produkty, elektronická turistická karta Posázaví na platformě Uneeqly a informace od 7. Středočeské centrály cestovního ruchu. Závěrem se pak účastníci zaměřili na plánované aktivity a kampaně v roce 2024.

 
úterý 1. listopadu 2022

Jednání koordinační skupiny (3K platforma) turistické oblasti Posázaví - 1. 11. 2022

Na programu jednání bylo zhodnocení průběhu marketingového projektu a jeho výstupy především s ohledem na dopady směřující ke zvýšení návštěvnosti. Dále byly diskotovány kroky směřující k přípravě edičního a marketingového plánu na rok 2023.

 
středa 8. června 2022

Členové 3K platformy

3K platforma je poradním sborem pro spolupráci, koordinaci a kooperaci partnerů vytvořený na úrovni turistické oblasti Posázaví. Úkolem této naší platformy je koordinace aktivit a vyjadřování se k připravovaným plánům. Pro řešení jednotlivých témat budou kontaktovány jednotlivé zájmové skupiny (např. ubytovatelé, provozovatelé restaurací či aktivit na řece Sázavě) samostatně.

 
čtvrtek 26. května 2022

Jednání koordinační skupiny (3K platforma) turistické oblasti Posázaví - 10. 5. 2022

Jednání koordinační skupiny (3K platforma) turistické oblasti Posázaví - 10. 5. 2022

Předmětem jednání byla realizace marketingového projektu, kterýbyl podpořen z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech – Marketingové aktivity v cestovním ruchu. Dotace 50 %, zbylých 50 % a DPH je potřeba získat od partnerů z regionu, kteří se projektu zúčastní. S ohledem na vývoj cen v oblasti tištěných materiálů došlo ke zdražení, a tedy neodpovídají ceny uvedené v žádosti.

 
pondělí 20. prosince 2021

Aktuální stav přípravy strategie turistické oblasti Posázaví - 16. 12. 2021

Jednání 3K platformy 4/2021

Hlavním a jediným bodem jednání bylo projednání aktuálního stavu Strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Poisázaví do roku 2030. Účastníci konzultovali jednotlivé části strategického dokumentu a zadali DMO jejich dopracování. Základním požadavkem bylo zjednodušení publikování údajů a jejich přehlednost.

 
Navigace |« « aktuální strana 1 2 » »|