3K platforma

čtvrtek 26. května 2022

Jednání koordinační skupiny (3K platforma) turistické oblasti Posázaví - 10. 5. 2022

Jednání koordinační skupiny (3K platforma) turistické oblasti Posázaví - 10. 5. 2022

Předmětem jednání byla realizace marketingového projektu, kterýbyl podpořen z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech – Marketingové aktivity v cestovním ruchu. Dotace 50 %, zbylých 50 % a DPH je potřeba získat od partnerů z regionu, kteří se projektu zúčastní. S ohledem na vývoj cen v oblasti tištěných materiálů došlo ke zdražení, a tedy neodpovídají ceny uvedené v žádosti.

 
pondělí 20. prosince 2021

Aktuální stav přípravy strategie turistické oblasti Posázaví - 16. 12. 2021

Jednání 3K platformy 4/2021

Hlavním a jediným bodem jednání bylo projednání aktuálního stavu Strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Poisázaví do roku 2030. Účastníci konzultovali jednotlivé části strategického dokumentu a zadali DMO jejich dopracování. Základním požadavkem bylo zjednodušení publikování údajů a jejich přehlednost.

 
pondělí 18. října 2021

Jednání platformy v rámci setkání aktérů cestovního ruchu v turistické oblasti Posázaví 14. 10. 2021

Jednání 3K platformy 3/2021

Zástupci 3K platformy se zúčastnili setkání, které bylo primárně určeno podnikatelům v oblasti cestovního ruchu, pracovníkům informačních center a jejich zřizovatelům, správcům památek a muzeí a dalším subjektům, které se o problematiku cestovního ruchu úzce zajímají.

 
středa 15. září 2021

Financování aktivity DMO v turistické oblasti Posázaví - 9. září 2021

Jednání 3K platformy 2/2021

Členové 3K platfromy se sešli na důležitými body rozvoje turistické oblasti Posázaví. Hlavním bodem bylo financování aktivit destinačního managementu a připravované projekty na podporu marketingových aktivit.

 
pátek 14. května 2021

Spolupráce místních aktérů pomůže zvýšit atraktivitu Posázaví - 13. 5. 2021

Jednání 3Kplatformy 1/2021
Spolupráce místních aktérů pomůže zvýšit atraktivitu Posázaví - 13. 5. 2021

Jak zvýšit atraktivitu regionu kolem řeky Sázavy, přilákat více návštěvníků a zlepšit nabízené služby bylo tématy pracovního setkání aktérů turistické oblasti Posázaví. Pro zástupce měst a obcí, kulturních institucí, informačních center a podnikatelů ho pořádala Posázaví o.p.s.

 
Navigace  « 1 aktuální strana 2 » »|