Strategie kraje

neděle 7. ledna 2024

Program rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje na léta 2024–2030

Program rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje vzniká jako strategický rozvojový plán na léta 2024–2030. Na základě analýzy současného stavu prostředí cestovního ruchu v kraji upřesní roli krajské samosprávy v podpoře cestovního ruchu a stanoví rozvojovou vizi, která bude doplněna o strategické cíle. K naplnění těchto cílů budou formulována jednotlivá opatření a aktivity.

 
pondělí 25. června 2018

Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji na období 2018–2023

Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji na období 2018–2023 byl schválen Zastupitelstvem Středočeského kraje na základě usnesení č. 024-14/2018/ZK dne 25. 6. 2018. Jedná se o aktualizaci předchozího Programu rozvoje cestovního ruchu z roku 2016.

 
úterý 28. června 2016

Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji 2015–2020

Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 151-23/2016/ZK ze dne 28. 6. 2016 schválilo Aktualizaci Programu rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji na období 2015 – 2020. Obsahuje Analytickou a Syntetickou část.

 
čtvrtek 1. ledna 2009

Program rozvoje cestovního ruchu 2007–2014