Strategie kraje

pondělí 25. června 2018

Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji na období 2018–2023

Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji na období 2018–2023 byl schválen Zastupitelstvem Středočeského kraje na základě usnesení č. 024-14/2018/ZK dne 25. 6. 2018. Jedná se o aktualizaci předchozího Programu rozvoje cestovního ruchu z roku 2016.

 
úterý 28. června 2016

Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji 2015–2020

Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 151-23/2016/ZK ze dne 28. 6. 2016 schválilo Aktualizaci Programu rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji na období 2015 – 2020. Obsahuje Analytickou a Syntetickou část.

 
čtvrtek 1. ledna 2009

Program rozvoje cestovního ruchu 2007–2014