Vymezení území oblasti

čtvrtek 30. června 2022

Certifikát kategorizace oblastního destinačního managementu č. 3

Certifikát kategorizace oblastního destinačního managementu č. 3

Certifikační komise Czech Tourismu potvrdila 14. 6. 2022, že Posázaví o.p.s., Postupice 1, 257 01 Postupice iČ: 27129772 splňuje požadavky pro udělení certifikátu Kategorizace organizací destinačního managementu v kategorii Oblastní organizace destinačního managementu. Tento certifikát zavazuje organizaci k dodržovánĺ podmínek Kategorizace organizací destinačního managementu.

 
úterý 9. března 2021

Obce na území turistické oblasti

Obce na území turistické oblasti

Turistickou oblast tvoří území 131 obcí o celkové rozloze 1303,77 km2. Jedná se o geograficky homogenní území tradiční turistické oblasti Posázaví včetně soutoku řek Sázavy a Vltavy. První turisté objevovali tuto oblast již od konce 19. století, kdy sem začali jezdit z Prahy první trampové. Zvýšený turistický ruch pak přišel s výstavbou železniční trati Posázavského pacifiku na březích řek.

 
čtvrtek 11. dubna 2019

Plnění povinných kritérií certifikace pro oblastní DMO

Tabulka vykazující naplňování kritérií certifikace definovaná Czech Tourism je platné ke dni podání aktualizované žádosti o certifikaci v březnu 2019.