Vymezení území oblasti

12. dubna 2019

Certifikát kategorizace oblastního destinačního managementu

Certifikát č. DMO036, který byl vydán dne 11. 4. 2019, byl odebrán k datu 25. 7. 2019.
Certifikát kategorizace oblastního destinačního managementu

Certifikační komise Czech Tourismu potvrdila 11. 4. 2019, že Posázaví o.p.s., Postupice 1, 257 01 Postupice iČ: 27129772 splňuje požadavky pro udělení certifikátu Kategorizace organizací destinačního managementu v kategorii Oblastní organizace destinačního managementu. Tento certifikát zavazuje organizaci k dodržovánĺ podmínek Kategorizace organizací destinačního managementu.

 
11. dubna 2019

Obce na území turistické oblasti

Obce na území turistické oblasti

Turistickou oblast tvoří území 126 obcí o celkové rozloze 1253,6 km2. Jedná se o geograficky homogenní území tradiční tursitické oblasti Posázaví. První turisté objevovali tuto oblast již od konce 19. století, kdy sem začali jezdit z Prahy první trampové. Zvýšený turistický ruch pak přišel s výstavbou železniční trati Posázavského pacifiku na březích řeky Sázavy.

 
11. dubna 2019

Plnění povinných kritérií certifikace pro oblastní DMO

Tabulka vykazující naplňování kritérií certifikace definovaná Czech Tourism je platné ke dni podání aktualizované žádosti o certifikaci v březnu 2019.