3K platforma

pondělí 20. prosince 2021

Aktuální stav přípravy strategie turistické oblasti Posázaví - 16. 12. 2021

Jednání 3K platformy 4/2021

Hlavním a jediným bodem jednání bylo projednání aktuálního stavu Strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Poisázaví do roku 2030. Účastníci konzultovali jednotlivé části strategického dokumentu a zadali DMO jejich dopracování. Základním požadavkem bylo zjednodušení publikování údajů a jejich přehlednost.

 
pondělí 18. října 2021

Jednání platformy v rámci setkání aktérů cestovního ruchu v turistické oblasti Posázaví 14. 10. 2021

Jednání 3K platformy 3/2021

Zástupci 3K platformy se zúčastnili setkání, které bylo primárně určeno podnikatelům v oblasti cestovního ruchu, pracovníkům informačních center a jejich zřizovatelům, správcům památek a muzeí a dalším subjektům, které se o problematiku cestovního ruchu úzce zajímají.

 
středa 15. září 2021

Financování aktivity DMO v turistické oblasti Posázaví - 9. září 2021

Jednání 3K platformy 2/2021

Členové 3K platfromy se sešli na důležitými body rozvoje turistické oblasti Posázaví. Hlavním bodem bylo financování aktivit destinačního managementu a připravované projekty na podporu marketingových aktivit.

 
pátek 14. května 2021

Spolupráce místních aktérů pomůže zvýšit atraktivitu Posázaví - 13. 5. 2021

Jednání 3Kplatformy 1/2021
Spolupráce místních aktérů pomůže zvýšit atraktivitu Posázaví - 13. 5. 2021

Jak zvýšit atraktivitu regionu kolem řeky Sázavy, přilákat více návštěvníků a zlepšit nabízené služby bylo tématy pracovního setkání aktérů turistické oblasti Posázaví. Pro zástupce měst a obcí, kulturních institucí, informačních center a podnikatelů ho pořádala Posázaví o.p.s.

 
pondělí 8. března 2021

Členové 3K platformy

3K platforma je poradním sborem pro spolupráci, koordinaci a kooperaci partnerů vytvořený na úrovni turistické oblasti Posázaví. Úkolem této naší platformy je koordinace aktivit a vyjadřování se k připravovaným plánům. Pro řešení jednotlivých témat budou kontaktovány jednotlivé zájmové skupiny (např. ubytovatelé, provozovatelé restaurací či aktivit na řece Sázavě) samostatně.

 
Navigace |« « aktuální strana 1 2 » »|