3K platforma

úterý 1. listopadu 2022

Jednání koordinační skupiny (3K platforma) turistické oblasti Posázaví - 1. 11. 2022

Na programu jednání bylo zhodnocení průběhu marketingového projektu a jeho výstupy především s ohledem na dopady směřující ke zvýšení návštěvnosti. Dále byly diskotovány kroky směřující k přípravě edičního a marketingového plánu na rok 2023.

 
středa 8. června 2022

Členové 3K platformy

3K platforma je poradním sborem pro spolupráci, koordinaci a kooperaci partnerů vytvořený na úrovni turistické oblasti Posázaví. Úkolem této naší platformy je koordinace aktivit a vyjadřování se k připravovaným plánům. Pro řešení jednotlivých témat budou kontaktovány jednotlivé zájmové skupiny (např. ubytovatelé, provozovatelé restaurací či aktivit na řece Sázavě) samostatně.

 
čtvrtek 26. května 2022

Jednání koordinační skupiny (3K platforma) turistické oblasti Posázaví - 10. 5. 2022

Jednání koordinační skupiny (3K platforma) turistické oblasti Posázaví - 10. 5. 2022

Předmětem jednání byla realizace marketingového projektu, kterýbyl podpořen z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech – Marketingové aktivity v cestovním ruchu. Dotace 50 %, zbylých 50 % a DPH je potřeba získat od partnerů z regionu, kteří se projektu zúčastní. S ohledem na vývoj cen v oblasti tištěných materiálů došlo ke zdražení, a tedy neodpovídají ceny uvedené v žádosti.

 
pondělí 20. prosince 2021

Aktuální stav přípravy strategie turistické oblasti Posázaví - 16. 12. 2021

Jednání 3K platformy 4/2021

Hlavním a jediným bodem jednání bylo projednání aktuálního stavu Strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Poisázaví do roku 2030. Účastníci konzultovali jednotlivé části strategického dokumentu a zadali DMO jejich dopracování. Základním požadavkem bylo zjednodušení publikování údajů a jejich přehlednost.

 
pondělí 18. října 2021

Jednání platformy v rámci setkání aktérů cestovního ruchu v turistické oblasti Posázaví 14. 10. 2021

Jednání 3K platformy 3/2021

Zástupci 3K platformy se zúčastnili setkání, které bylo primárně určeno podnikatelům v oblasti cestovního ruchu, pracovníkům informačních center a jejich zřizovatelům, správcům památek a muzeí a dalším subjektům, které se o problematiku cestovního ruchu úzce zajímají.

 
Navigace |« « aktuální strana 1 2 » »|