Posázavská stezka

pátek 18. prosince 2009

Turistická stezka údolím Sázavy

Posázavská stezka prodloužená do Týnce nad Sázavou

Návrh rekonstrukce stávající Posázavské stezky vybudovanév létech 1914 až 1924 Klubem českých turistů v úseku Kamenný Přívoz —Pikovice, doplnění úseků, které jsou v současné době již nevyužitelné převážně z důvodu změny vlastnických vztahů k pozemkům, a prodloužení stezky z Kamenného Přívozu směrem do Týnce nad Sázavou.

 
pátek 13. října 2006

Monitoring Posázavské stezky ze strany KČT

Klub český turistů Středočeská sekce, jmenovitě Miroslav Králím, monitoroval stav Posázavské stezky a především její problematická místa. Výsledkem je popis stavu a fotodokumentace popisující stav v roce 2006.