Závazek kvality služeb

pátek 4. ledna 2019

Vize do roku 2020

Prohloubíme svou dobrou pověst a vážnost v území turistické oblasti, především mezi podnikateli v sektoru cestovního ruchu, kteří tvoří základ jeho rozvoje. Stabilizujeme území turistické oblasti zvýšenou komunikací se zástupci obcí a měst. Dosáhneme uznání Posázaví o.p.s. jako DMO turistické oblasti Posázaví ze strany Středočeského kraje. Kvalitu propagace území turistické oblasti a jeho reklamu ověříme účastí v soutěžích. Podpoříme a zkoordinujeme vznik dlouhodobě funkčních lokálních destinačních managementů na území turistické oblasti (Benešov, Ladův kraj… ).

 
čtvrtek 3. ledna 2019

Týmový závazek kvality 2019

Členové pracovního týmu DMO, kteří jsou pracovníky Posázaví o.p.s. nebo jeho externími spolupracovníky, a kterých se týká naplňování standardů Českého systému kvality služeb, se svým podpisem zavazují k jeho aktivní podpoře. Potvrzují, že znají Vizi organizace, cíle a ostatní opatření, kterými organizace plní požadavky Standardu Českého systému kvality služeb včetně faktu, že je organizace Posázaví o.p.s. orientovaná na kvalitu jí poskytovaných služeb.